Legende :

Level:

*     = Basis
**    = Gevorderd
***   = Advanced


Roll = rotatie edge over edge
Flip = rotatie end over end
Grab = board vastpakken
Back Side = hielzijde
Front side = teenzijde
Switchstance (SS) = met je verkeerde been voor


Term Level Verklaring
360 handle pass BS/FS (2 wakes) *** 360 graden draai over 2 hekgolven met handle pass
360 heli wrapped /handle pass one wake ** 360 graden draai over de hekgolf (wrapped)
Air 180 ** 180 graden draai over de hekgolf
Air 180 (2 wakes) ** 180 graden draai over beide hekgolven
Air front flip *** Voorwaartse salto zonder hekgolf
Air mobius *** Mobius zonder gebruik te maken van de hekgolf
Air mobe 5 *** Mobe 5 zonder gebruik te maken van de hekgolf
Air Raley (back side) *** Hielzijde sprong over 2 hekgolven met het lichaam horizontaal. Handen naar de boot
Air switchstance mobius *** SS air mobius
Back scratcher ** Het board in de lucht 90 graden achter de rijder brengen
Back side 720 (2 wakes) *** Hielzijde draai van 720 graden over 2 hekgolven
Back side 900 (2 wakes) *** Teenzijde draai van 900 graden (2 wakes)
Back side air (2 wakes) ** Hielzijde sprong over 2 hekgolven
Back side air halfcab roll *** Hielzijde SS achterwaartse roll met 180 graden draai zonder de hekgolf te gebruiken
Back side air roll *** Hielzijde achterwaartse roll zonder de hekgolf te gebruiken
Back side air roll to revert *** Hielzijde achterwaartse roll met 180 graden draai zonder hekgolf te gebruiken
Back side air with grab (2 wakes) ** Hielzijde sprong met grab over 2 hekgolven
Back side back roll *** Hielzijde achterwaartste roll
Back side back roll to revert *** Hielzijde achterwaartse roll met 180 graden draai
Back side front flip *** Hielzijde achterwaartse salto
Back side front roll *** Hielzijde voorwaartse roll
Back side half cab roll *** Hielzijde SS achterwaartse roll met 180 draai
Back side mobius *** Hielzijde achterwaartse roll met 360 graden handlepass
Bell air *** Tantrum uitgevoerd zonder hekgolf
Blender *** Hielzijde achterwaartse roll met een wrapped 360 graden draai
Blind judge *** Air raley met 180 graden draai tegen de richting in
Body slide ** Glijden op je rug met het board in het water
BS/FS air one wake * Back Side /Front Side sprong over 1 hekgolf
Bunny hop * Een sprong zonder gebruik te maken van de hekgolf
Bunny hop 180 ** Een sprong zonder gebruik te maken van de hekgolf. Board 180 graden draaien
Bunny hop heli ** Bunny hop met 360 graden draai
Canedian bacon ** Stiffy met een hielzijde grab
Crail ** Tailbone met grab achterste hand voorste been teenzijde
Cross both wakes * Kruisen van beide hekgolven
Cross one wake * Kruisen van de hekgolf
Crouch down and touch water * Door de knieën zakken en het water aanraken
Crow mobe *** zie Scarecrow mobius
Double blind 180 ** Blind side 180 met beide handen op de rug vertrek van de hekgolf
Double blind half cab ** Blind side SS naar FS met beide handen op de rug vertrek van de hekgolf
Egg roll *** Scarecrow uitgevoerd zonder hekgolf
Fashion air ** Backscratcher met 1 hand omhoog
Fat chance *** SS teenzijde voorwaartse salto met 540 graden draai
Front flip mobius *** Teenzijde voorwaartse salto met 540 graden draai
Front flip to fakie *** Voorwaartse salto met 180 graden draai
Front side 720 (2 wakes) *** Teenzijde draai van 720 graden over 2 hekgolven
Front side 900 (2 wakes) *** Teenzijde 900 graden draai
Front side air (2 wakes) ** Teenzijde sprong over 2 hekgolven
Front side air half cab roll *** SS teenzijde achterwaartse rol met 180 graden draai zonder hekgolf te gebruiken
Front side air roll *** Teenzijde achterwaartse roll uitgevoerd zonder hekgolf
Front side air roll to revert *** Teenzijde achterwaartse roll met 180 graden draai uitgevoerd zonder de hekgolf te gebruiken
Front side air with grab (2 wakes) ** Teenzijde sprong met grab over 2 hekgolven
Front side back roll *** Teenzijde achterwaartse roll
Front side back roll to revert *** Teenzijde achterwaartse roll met 180 graden draai
Front side front flip *** Teenzijde achterwaartse salto
Front side front roll *** Teenzijde voorwaartse roll
Front side half cab roll *** Teenzijde SS schterwaartse roll met 180 graden draai
Front side raley *** Teenzijde air raley
Front side tweetie bird *** Teenzijde tweetie bird
FS/BS 540 handle pass (2 wakes) *** 540 graden draai met handle pass over 2 hekgolven
FS/BS 540 wrapped or handle pass (1 wake) *** 540 graden draai over 1 hekgolf
FS/BS 540 wrapped (2 wakes) *** 540 graden draai over 2 hekgolven
Grab 180 ** Willekeurig grab met 180 graden draai
Half cab ** Air 180 van SS naar FS
Half cab (1 wake) ** Over 1 hekgolf springen van back side naar front side
Half cab front flip *** SS hielzijde voorwaartse salto met 180 graden draai
Hoochie glide *** Air raley met grab aan hielzijde
Hoochie glide to fakie *** Hoochie glide met 180 graden draai
Hasseloff *** SS voorwaartse salto met een draai van 180 graden tegen de richting in
Indy bone ** Nose of tailbone met grab teenzijde tussen de benen
Indy grab ** Grab teenzijde tussen de benen
Indy stiffy ** Stiffy met een indy grab
Krypt *** Air raley met 180 graden draai
Layback ** Met je rug het water raken (min 1 sec)
Lein air ** Tailbone met grab voorste hand hielzijde
Lip Slide * Een side slide op de top van de hekgolf
Melancholy ** Voorste hand hielzijde grab tussen de benen
Method ** Back scratcher met hielzijde grab
Mobe 5 *** Hielzijde mobius met extra 180 graden draai (totaal 540)
Mobius (back side) *** Back side back roll met 360 graden draai
Nosebone ** Het strekken van het voorste been in de lucht
Nosebone w/tailgrab ** Nosebone met grab aan achterzijde van het board
Nuclear ** Achterste hand hielzijde grab achterste been gestrekt
Off the wake 180 * Draai van 180 graden op de top van de hekgolf
Off the wake 360 ** Draai van 360 graden op de top van de hekgolf
Ole ** 360 graden draai met de handel boven het hoofd
Oriental *** Air raley met grab aan teenzijde (slob)
Palmer ** Voorste hand hielzijde grab met 90 graden draai en terug
Peter Rose *** Teenzijde mobius met grab teenzijde (slob)
Potato peeler ** Glijden op je rug met het board uit het water
Power slide ** Hoge snelheid side slide buiten de hekgolf
Reverse side slide * Side slide met je rug naar de boat (water aanraken)
Ride with one hand * Rijden met 1 hand gedurende 5 sec.
Roast beef ** Grab met achterste hand aan hielzijde tussen de benen
S-bend *** Air raley met 360 graden draai terwijl het lichaam horizontaal is
Scarecrow *** Teenzijde achterwaartse roll met 180 graden draai
Scarecrow mobius (crow mobe) *** Teenzijde voorwaartse roll met een draai van 360 graden
Shifty 360 *** Twister van 90 graden gevolgd door een 360 draai
Shifty 540 *** 90 graden twister gevolgd door een 540 graden draai
Side slide * Board dwars op het water houden
Skeezer *** SS crow mobe
Slob ** Tailbone met grab voorste hand teenzijde
Slob heli *** 360 graden draai met grab aan teenzijde
Slurpy *** Blind aankomen, voorwaartse roll met 360 graden handlepass
Stailfish ** Grab met achterste hand aan hielzijde achterlangs de benen tussen de voeten
Stand on board * Staand op het board (min. 5 sec.)
Stiffy ** Beide benen gehoekt gestrekt voor de rijder
Surf the wake * Drie bochten op en neer de hekgolf maken
Surface 180 * Draai van 180 graden op het water
Surface 360 * Draai van 360 graden op het water
Switchstance back roll *** SS hielzijde achterwaartse roll
Switchstance back side air roll *** SS hielzijde achterwaartse roll uitgevoerd zonder de hekgolf te gebruiken
Switchstance front flip *** SS voorwaartse salto
Switchstance front side air roll *** SS teenzijde achterwaartse roll uitgevoerd zonder hekgolf
Switchstance front side roll *** SS teenzijde achterwaartse roll
Switchstance krypt *** SS air raley met 180 graden draai
Switchstance mobius *** SS mobius
Switchstance raley *** SS air raley
Switchstance tantrum *** SS hielzijde achterwaarts gestrekte salto
Switch roll blind 180 *** SS hielzijde achterwaartse roll met 180 graden draai tegen de richting in
Tailbone ** Het strekken van het achterste been in de lucht
Tail grab ** Vastpakken van de achterkant van het board
Tantrum *** Hielzijde achterwaarts gestrekte salto
Tantrum to blind *** Tantrum met 180 graden draai tegen de richting in
Tantrum to fakie *** Tantrum met 180 graden draai
Tootsie roll *** Teenzijde voorwaartse roll met 180 graden draai tegen de richting in
Tumble turn *** Op de rug 360 graden draai op het water
Tweetie bird *** Whirlybird zonder gebruik te maken van de hekgolf
Twister ** Het board 90 graden draaien en terug
Vulcan *** S-bend met draai van 180 graden
Wave to the boat judge * Zwaaien naar de jury in de boot
Whirlybird *** Tantrum met 360 graden draai
Wrapped 360 BS/FS (2 wakes) ** 360 graden draai wrapped over 2 hekgolven
X-Mobe *** SS teenzijde mobius
Delen