5 februari 2018 16:45


BRIEF VAN De Vlaamse Waterweg nv
Sinds 01 januari 2018 is de fusie van de beide waterwegbeheerders een feit. We bundelen de krachten onder de gezamenlijk vlag van De Vlaamse Waterweg nv. Met De Vlaamse Waterweg nv versterken wij verder het vervoer via de binnenvaart, zorgen we voor waterbeheersing en vergroten we de aantrekkelijkheid van onze waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving.

Graag informeer ik je over de regeling betreffende de waterwegenvignetten die in 2018 van toepassing zal zijn.

 

De Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv heeft beslist om de tarieven van de waterwegenvignetten met behoud van toegestane korting van respectievelijk 35 euro en 5 euro op de jaarvignetten eveneens in 2018 toe te passen, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

 

Op de jaarvignetten blijft evenwel het bedrag zonder korting vermeld. Er moet opgemerkt worden dat het waterwegenvignet van 80 EUR, zowel het jaar- als deeltijds vignet, geïndexeerd is naar 85 EUR.

De waterwegenvignetten (en bijhorend identificatiebewijs) zijn, conform het Besluit van de Vlaamse Regering tot verlening van een vaarvergunning in de vorm van een waterwegenvignet (07/04/1993), van toepassing op vaartuigen die:

  • geschikt zijn voor het vervoer van personen en zonder een winstgevend doel na te streven (geen personenvervoer tegen vergoeding);
  • groter zijn dan 6 meter en/of sneller varen dan 20 km per uur;
  • varen op of gemeerd zijn op een al dan niet vergunde of geconcessioneerde ligplaats op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse Gewest.

Het vignet wordt jaarlijks vernieuwd en moet op een duidelijk zichtbare plaats op de achtersteven aan bakboord worden aangebracht ten laatste op 31 maart van dat jaar.

 

Bij aankoop van een deeltijds waterwegenvignet, kan men enkel varen binnen een geldige periode. 

 

Vaartuig

Prijs (inclusief 21 % BTW)

Lengte

Grote snelheid

Jaarvignetten:

01/01/2018 tot 31/03/2019

Deeltijdse vignetten:
- 01/01/2018 tot 30/06/2018

- 16/04/2018 tot 15/07/2018

- 01/05/2018 tot 31/07/2018 

- 16/05/2018 tot 15/08/2018

- 01/06/2018 tot 31/08/2018 

- 16/06/2018 tot 15/09/2018

- 01/07/2018 tot 30/09/2018

- 16/07/2018 tot 15/10/2018

- 01/08/2018 tot 31/10/2018

- 16/08/2018 tot 15/11/2018

- 01/09/2018 tot 31/03/2019

≤ 6 m

ja

85 EUR   (1)

40 EUR

> 6 m en ≤ 12 m

nee

85 EUR   (1)

40 EUR

 

ja

165 EUR  (1)

85 EUR 

> 12 m

 

165 EUR  (1)

85 EUR 

 

(1)    Op het jaarvignet van 165 euro wordt een korting van 35 euro toegekend zodat dit vignet in 2018, 
130 EUR kost; op het jaarvignet van 85 euro wordt een korting van 5 euro toegekend zodat dit vignet in 2018, 80 EUR kost.

 

Tevens zal in 2018 De Vlaamse Waterweg nv aan de kunstwerken, op de waterweg en in de jachthavens controles uitvoeren op het bezit van een geldig waterwegenvignet dat op een duidelijk zichtbare plaats op de achtersteven aan bakboord van het pleziervaartuig moet worden aangebracht.

 

De clubverantwoordelijken worden gevraagd aan het bevoegde personeel bij het uitvoeren van de controles de nodige medewerking te verlenen o.a. bij de toegang tot de jachthavens.

 

Vaartuigen die geen geldig vignet dragen, kunnen een boete oplopen die gelijk is aan het dubbele van de prijs van het opgelegde vignet en moeten alsnog een vignet aanschaffen. Bij het niet betalen van deze boete zal deze via gerechtelijke weg gevorderd worden.

 

Het is mogelijk om de waterwegenvignetten, zowel individueel als in groep, aan te vragen d.m.v. de aanvraagformulieren die op de websitewww.visuris.be/Waterwegenvignet beschikbaar zijn. Om een snelle behandeling van uw aanvraag te verzekeren moet het aanvraagformulier volledig en correct worden ingevuld.

 

De waterwegenvignetten die in groep worden aangevraagd, kunnen na betaling van het verschuldigde bedrag worden afgehaald in het opgegeven verkooppunt.

 

Tot slot geef ik graag mee dat, ter gelegenheid van de fusie van De Vlaamse Waterweg nv, alle pleziervaarders die in 2018 een waterwegenvignet aankopen een gratis wimpel van De Vlaamse Waterweg nv krijgen.

 

Alle overige informatie betreffende de waterwegenvignetten alsook de verkooppunten kan je terug vinden op www.visuris.be/Waterwegenvignet.

Bron: www.visuris.be/Waterwegenvignet.
Delen