8 september 2016 8:45


Onze piloten en lesgevers zijn allemaal vrijwilligers en zorgen voor een goede werking van onze clubboot. Alvast bedankt aan allen daarvoor! Uiteraard vergt dit heel wat organisatie om alles op elkaar af te stemmen. Na jaren als clubbootverantwoordelijke op te treden geeft Sean Callebert de fakkel door aan Matthijs De Clerq.

Matthijs staat voortaan als clubbootverantwoordelijke oa in voor :

-        de pilotenvergaderingen waar we de planning van piloten, lesgevers en de werking bespreken

-        logboekcontrole

-        bewaking onderhoud en poetsbeurten clubboot

-        rapportering aan het bestuur

 

Uiteraanrd zal hij hiervoor nauw samenwerken met Lynn Van Eeckhoutte, sportverantwoordelijke

Bedankt Matthijs om deze taak op u te nemen, namens het bestuur wens ik je veel succes toe.

Wouter Pattijn

Ps : Om misverstanden te vermijden, Sean Callebert blijft actief lid van het bestuur

Delen