26 februari 2013 17:30


In december 2012 besloten de Vlaamse waterwegbeheerders om de tarieven van de waterwegvignetten te koppelen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptiegoederen. Sinds de invoering van het vaarwegenvignet in 1991 is het indexcijfer gestegen met 57,6 procent, afgerond 60%. Deze prijsverhoging leidde tot veel protesten bij de Vlaamse watersportfederaties.

De acties die gevoerd werden door de Vlaamse watersport federaties, ondersteund door het Watersportverbond, tegen de 60 procent prijsverhoging van het vaarwegenvignet hebben hun vruchten afgeworpen.Op 4 februari jl. werd door de watersport federaties en de waterwegbeheerders, in aanwezigheid van de bevoegde minister mevrouw Crevits, een protocol ondertekend waarin wordt afgesproken dat de voorziene prijsverhoging van 60 procent van de vaarvignetten wordt teruggeschroefd. Tevens zijn de perioden van de deeltijd vignetten flexibeler geworden, ze zijn nu voor kortere en aangepaste perioden verkrijgbaar

Nieuwe prijzen :

Vaartuig Prijs (incl 21%btw)
Lengte Grote snelheid Jaarlijkse vignetten
- 01/01/2013 tot 31/03/2014
Deeltijdse vignetten
- 01/01/2013 tot 30/06/2013
- 16/04/2013 tot 15/07/2013
- 01/05/2013 tot 31/07/2013
- 16/05/2013 tot 15/08/2013
- 01/06/2013 tot 31/08/2013
- 16/06/2013 tot 15/09/2013
- 01/07/2013 tot 30/09/2013
- 16/07/2013 tot 15/10/2013
- 01/08/2013 tot 31/10/2013
- 16/08/2013 tot 15/11/2013
- 01/09/2013 tot 31/03/2014
< 6 m ja 75 euro 40 euro
> 6 m en > 12 m nee 75 euro 40 euro
ja 125 euro 80 euro
> 12 m 125 80 euro
Bron: http://www.wenz.be/nl/nieuws
Delen