20 juni 2020 8:15


Ik wou dat ik jullie beter nieuws kon brengen net voor het weekend, maar de eerste Blauwalgen werden aangetroffen op het Kanaal Roeselare – Leie.

Omdat contact met blauwalgen ernstige gezondheidsrisico’s kan inhouden, adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid om bij vaststelling van een blauwalgenbloei zwemmen, duiken, waterski, jetski en aanverwante activiteiten te verbieden. Zwemmen is per definitie verboden op de bevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Jetski, waterski en aanverwante activiteiten zijn enkel mogelijk in de daartoe aangeduide snelvaartvakken. Om die reden werden dan ook de snelvaartvakken op het kanaal Roeselare-Leie met onmiddellijke ingang gesloten voor waterski en jetski. Varen met hoge snelheid blijft toegestaan.
 
Ook andere vormen van waterrecreatie worden ten stelligste afgeraden in de buurt van blauwalgenbloeien.

De Vlaamse Waterweg nv

Delen