10 april 2019 16:00


Hierbij willen we je informeren over noodzakelijke onderhoudswerken aan de sluis in Sint-Baafs-Vijve op de Leie. Op zaterdag 27 april vinden er voorbereidende werken plaats en is er een vertraagde doorgang voor schepen. De effectieve onderhoudswerken gaan door van zaterdag 4 mei tot en met maandag 6 mei. Gedurende die tijd is de sluis volledig gestremd voor de scheepvaart.

De sluis wordt vervangen door een nieuw exemplaar. De nieuwe sluis moet eind 2020 klaar zijn en maakt deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen.

 

We willen je alvast bedanken voor jouw begrip en geduld tijdens de werken.

 

Wanneer worden de werken uitgevoerd?

 

De voorbereidende werken gaan door op zaterdag 27 april van 7.00 tot 18.00 uur.

 

De onderhoudswerken starten zaterdagochtend 4 mei om 6.00 uur. Het einde is voorzien maandagochtend 6 mei om 6.00 uur. Omdat er gewerkt wordt met duikers en er voldoende zichtbaarheid nodig is onder water, vinden de werken overdag plaats. In het weekend wordt de sluis ‘s nachts niet bediend; daardoor is de sluis het hele weekend niet toegankelijk voor de scheepvaart.

 

Nadien worden de aanpassingen geëvalueerd en indien nodig worden er bijkomende werken uitgevoerd. Hiervoor voorzien we een reservedag op maandag 6 mei.

 

Wat houden de werken in?

 

Om een vlotte schutting van schepen te garanderen, worden enkele onderdelen van de sluisdeuren vervangen. De werken worden overdag uitgevoerd door duikers.

 

Voorbereidende werken: om de werken zo optimaal mogelijk voor te bereiden en nadien uit te voeren, worden de sluisdeuren grondig geïnspecteerd. Tijdens deze inspectie wordt ook de exacte locatie van de te vervangen onderdelen opgemeten.

 

Onderhoudswerken: aan de afwaartse sluisdeuren (kant Gent) wordt de afdichting van de sluisdeuren vernieuwd en met bouten bevestigd. Ook het bovenste draaipunt van de sluisdeur aan de linkeroever (kant Wielsbeke) wordt deels vervangen.

 

Hinder voor het scheepvaartverkeer

 

Op zaterdag 27 april is er een vertraagde doorgang voor schepen. De maximale vertraging wordt geschat op 1 uur. Van zaterdag 4 tot en met maandag 6 mei is de sluis volledig gestremd.

 

Maandag 6 mei voorzien we als reservedag voor eventuele bijkomende aanpassingen.

 

Welke minder-hindermaatregelen zijn voorzien?

 

­        De werken worden in het weekend uitgevoerd om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

­        Er worden duikers ingezet waardoor de sluis niet drooggezet moet worden, wat de stremmingsduur beperkt.

­        Door een strikte werkplanning voorop te stellen, blijft de uitvoeringstermijn zo kort mogelijk.

 

Plannen voor een nieuwe sluis

 

De huidige sluis in Sint-Baafs-Vijve is te klein voor grotere schepen en dus bouwen we een nieuwe, grotere sluis. De huidige sluis blijft in gebruik in afwachting van de nieuwe. De werken voor de nieuwe sluis zijn gestart in juni 2018 en zouden eind 2020 klaar moeten zijn.

 

Net zoals de huidige wordt de nieuwe sluis zestien meter breed, zodat uitzonderlijke transporten mogelijk blijven. Ze komt op een andere locatie te liggen, maar wel in de onmiddellijke omgeving van de huidige sluis. Op de plaats van de oude sluis komen nieuwe kaaimuren en een insteekdok. Zo breiden we de overslagcapaciteit uit en geven we de bedrijven in de buurt een extra stimulans.

 

Meer info over de nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve vind je op onze website van Seine Schelde Vlaanderen.

 

Meer informatie?

 

Heb je vragen over dit bericht? Dan kan je die versturen via het vragenformulier op onze VisuRIS-website.

Bron: VisuRIS
Delen