9 januari 2019 17:45


Na verschillende informele contacten en wederzijds overleg werd beslist om deze indexering een jaar uit te stellen.

De raad van bestuur van waterski vlaanderen vzw bracht u op 28/12/2018 op de hoogte van de geplande tariefwijziging op de lidgelden 2019.
Na verschillende informele contacten en wederzijds overleg werd beslist om deze indexering een jaar uit te stellen.

De tarieven 2018 zullen dus behouden blijven voor de afrekening van de leden 2019.

De tarieven voor 2020 worden als volgt vastgesteld:
familiaal lidmaatschap (€ 40): voor max. 4 inwonenden op 1 adres
bijkomend lidmaatschap (€ 10): vanaf iedere bijkomende inwonende op datzelfde adres
individueel lidmaatschap (€ 25): 1 inwonend lid op een adres die ouder dan 18 jaar is
jeugd lidmaatschap (€ 15): 1 inwonend lid op een adres tot en met het 18 jaar wordt

Vanaf 2021 zal voor het bepalen van de jaarlijkse ledenbijdrage de koppeling gemaakt worden met de consumptieprijsindex
Om toe te laten tijdig "het federatielidgeld" te kennen, zal hiervoor deze berekening gebruikt worden. Hierdoor is al begin 2020 "het federatielidgeld" 2021 gekend.

=> lidmaatschapsbedrag 2021 = lidmaatschapsbedrag 2020 x (index december 2019 / index december 2018)

Bron: Waterski Vlaanderen
Delen