8 januari 2019 12:45


De raad van bestuur van Waterski Vlaanderen vzw hield er aan u te informeren van de beslissing om een indexering door te voeren op de lidgelden (sinds 10/03/2006).

  • familiaal lidmaatschap (€ 40): voor max. 4 inwonenden op 1 adres
  • bijkomend lidmaatschap (€ 10): vanaf iedere bijkomende inwonende op datzelfde adres
  • individueel lidmaatschap (€ 25): 1 inwonend lid op een adres die ouder dan 18 jaar is
  • jeugd lidmaatschap (€ 15): 1 inwonend lid op een adres tot en met het 18 jaar wordt
Vanaf 2020 zal voor het bepalen van de jaarlijkse ledenbijdrage de koppeling gemaakt worden met de consumptieprijsindex =>

lidmaatschapsbedrag 2020 =  lidmaatschapsbedrag 2019 x (index december 2019 / index december 2018)IWV past deze prijzen netto toe bij hun inschrijvingen
Bron: Waterski Vlaanderen
Delen